Activities


8 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองคร้า โรงเรียนบ้านหนองเหียง จำ
  8 Aug 2562      659

8 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ร่วมกับมูลนิธิ Bright down foundation บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการ และตรวจสายตาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองคร้า โรงเรียนบ้านหนองเหียง จำนวน 380 คน ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และ Mr.Roger มูลนิธิ Bright down foundation และเจ้าหน้าที่ทุกคน