โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 30-44 ปี

 โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานระบบต่างๆ สำหรับอายุ 30-44 ปี  

ลำดับที่ รายการ ชาย หญิง
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ smiley smiley
2 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / คำนวณค่า BMI / วัดความดันโลหิต ชีพจร smiley smiley
3 ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง smiley smiley
4 ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน smiley smiley
5 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน smiley smiley
6 ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC smiley smiley
7 ตรวจหาหมู่เลือด Blood Group ABO smiley smiley
8 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN , Creatinine smiley smiley
9 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination smiley smiley
10 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G (Fasting Plasma Glucose) smiley smiley
11 ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL smiley smiley
12 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid smiley smiley
13 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ SGOT , SGPT , Alkaline Phosphatase , Albumin , Globulin , Bilirubin Direct , Bilirubin Total , Total Protein smiley smiley
14 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antigen smiley smiley
15 ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antibody smiley smiley
16 ตรวจอุจจาระดูการอักเสบ ไข่พยาธิและเลือดแฝง Stool Examination,Stool Occult ฺBlood smiley smiley
17 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen smiley  
18 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen   smiley
19 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-RAY smiley smiley
20 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG smiley smiley
21 ตรวจหากามโรค(ซิฟิลิส) VDRL (Screeing for Syphilis) smiley smiley
22 ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก Plevic Exam & Pap's Smear Test   smiley
  ราคาปกติ 6,095 7,795
  ราคาพิเศษ 4,900 6,300

 

หมายเหตุ :  ราคาการตรวจระบบต่าง ๆ นี้ ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล  และค่าการพยาบาลผู้ป่วยนอก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-4170709- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 4109