โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 45 ปี ขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 45 ปี ขึ้นไป

ลำดับที่ รายการ ชาย หญิง
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ smiley smiley
2 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / คำนวณค่า BMI / วัดความดันโลหิต ชีพจร smiley smiley
3 ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง smiley smiley
4 ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน smiley smiley
5 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน smiley smiley
6 ตรวจวัดการมองเห็น / ตรวจวัดความดันลูกตา smiley smiley
7 ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC smiley smiley
8 ตรวจหาหมู่เลือด Blood Group ABO smiley smiley
9 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN , Creatinine smiley smiley
10 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination smiley smiley
11 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G (Fasting Plasma Glucose) smiley smiley
12 ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL smiley smiley
13 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid smiley smiley
14 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH , Free T3 , Free T4 smiley smiley
15 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone smiley  
16 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol   smiley
17 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ SGOT , SGPT , Alkaline Phosphatase , Albumin , Globulin , Bilirubin Direct , Bilirubin Total , Total Protein smiley smiley
18 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antigen smiley smiley
19 ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antibody smiley smiley
20 ตรวจอุจจาระดูการอักเสบ ไข่พยาธิและเลือดแฝง Stool Examination,Stool Occult ฺBlood smiley smiley
21 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen smiley smiley
22 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-RAY smiley smiley
23 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG smiley smiley
24 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP smiley smiley
25 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบท่อและลำไส้ CEA smiley smiley
26 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA smiley  
27 ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก Pelvic Exam & Pap's Smear Test   smiley
  ราคาปกติ 10,145 9,845
  ราคาพิเศษ 8,200 7,900

 

หมายเหตุ :  ราคาการตรวจระบบต่าง ๆ นี้ ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล  และค่าการพยาบาลผู้ป่วยนอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-4170709- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 4109