โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 55 ปี ขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 55 ปี ขึ้นไป

ลำดับที่ รายการ ชาย หญิง
1 ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ smiley smiley
2 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / คำนวณค่า BMI / วัดความดันโลหิต ชีพจร smiley smiley
3 ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง smiley smiley
4 ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน smiley smiley
5 ประเมินภาวะสมองเสื่อม smiley smiley
6 ทบสอบสมรรถภาพทางร่างกาย Balance smiley smiley
7 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน smiley smiley
8 ตรวจวัดการมองเห็น / ตรวจวัดความดันลูกตา smiley smiley
9 ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC smiley smiley
10 ตรวจหาหมู่เลือด Blood Group ABO smiley smiley
11 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN , Creatinine smiley smiley
12 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination smiley smiley
13 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G (Fasting Plasma Glucose) smiley smiley
14 ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL smiley smiley
15 ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid smiley smiley
16 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH , Free T3 , Free T4 smiley smiley
17 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testosterone smiley  
18 ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol   smiley
19 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ SGOT , SGPT , Alkaline Phosphatase , Albumin , Globulin , Bilirubin Direct , Bilirubin Total , Total Protein smiley smiley
20 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antigen smiley smiley
21 ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antibody smiley smiley
22 ตรวจอุจจาระดูการอักเสบ ไข่พยาธิและเลือดแฝง Stool Examination,Stool Occult ฺBlood smiley smiley
23 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen smiley smiley
24 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-RAY smiley smiley
25 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG smiley smiley
26 ตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดอุดตันด้วยเครื่อง ABI smiley smiley
27 ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก  smiley smiley
28 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP smiley smiley
29 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบท่อและลำไส้ CEA smiley smiley
30 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA smiley  
31 ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก Pelvic Exam & Pap's Smear Test   smiley
  ราคาปกติ 12,745 12,445
  ราคาพิเศษ 10,200 10,000

              
หมายเหตุ :  ราคาการตรวจระบบต่าง ๆ นี้ ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าการพยาบาลผู้ป่วยนอก

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-4170709- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 4109