โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมผ่าตัดคลอด (Delivery Package)

 โปรแกรมผ่าตัดคลอด (Delivery Package)

ลำดับที่ รายการตามแพคเกจ ห้องStandart ห้อง Mini VIP ห้อง VIP
1 ค่าห้องพักตามแพคเกจสำหรับมารดา (3 วัน 3 คืน) heart heart heart
2 ค่าอาหารและของว่างในแพคเกจสำหรับมารดา heart heart heart
3 ค่าห้องสำหรับทารกแรกเกิด และการบริบาลทารก ( 24 ช.ม.แรก) heart heart heart
4 ค่าห้องปฎิบัติการ
- ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดสำหรับมารดา (CBC)
- ตรวจปัสสาวะ (UA)
- ค่าจองเลือด
heart heart heart
5 ค่ายาและวัคซีน
- วัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรค สำหรับทารก
- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
heart heart heart
6 ค่ายาระงับความรู้สึกในการผ่าคลอด heart heart heart
7 ค่าห้องผ่าตัดและเครื่องมือทางการแพทย์ heart heart heart
8 ค่ากุมารแพทย์รับเด็ก heart heart heart
9 ชุดของใช้สำหรับมารดาขณะพักในโรงพยาบาล heart heart heart
10 ชุดของใช้สำหรับทารกแรกเกิด heart heart heart
11 บัตรครอบครัวคุณภาพ (ฟรี 1 ปี) heart heart heart
12 ภาพถ่ายทารกแรกเกิด heart heart heart
  ราคาแพคเกจ 37,600 42,200 47,000

หมายเหตุ : - อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมค่าแพทย์ พยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่ารักษาในกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์เป็นแฝด
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่ารักษาและค่ายา ในกรณีมารดาและบัตรมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มารดาตกเลือดหลังคลอด แผลอักเสบ
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่ารักษาและค่ายา ในกรณีทีาทารกตัวเหลืองหลังคลอด ทารกติดเชื้อหลังคลอด
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ค่ายา และค่าบริการนอกเหนือจากจำนวนวันที่กำหนด
                     - แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

อัตราค่าบริการเพิ่มเติม

ลำดับที่ รายการ อัตราค่าบริการ
1 ทำหมัน 5,000 บาท
2 ผ่าตัดไส้ติ่ง 5,000 บาท
3 กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 300 บาท
4 ค่าบริการฝากเลี้ยงหลัง 24 ช.ม. แรก 1,000 บาท / 24 ช.ม.
500 บาท / 12 ช.ม.

หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการรูปภาพเด็กพร้อมรอยเท้า สามารถติดต่อได้ที่แผนกเด็กอ่อน

เวลาทำการ (Clinic Hours)

จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี       10.00 - 16.00 น.
เสาร์    10.00 - 16.00 น.

*   โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ เงื่อนไขการยกเลิกโปรแกรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสูติ-นรีเวช (โครงการแม่และเด็ก) หรือติดต่อนัดหมาย

โทร 0-3241-7070-9 ต่อ 1635, 1385