โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

► ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
► ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
► ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
► ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน

ตรวจระบบเม็ดเลือด
- ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 
ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะและไต
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN , Creatinine
- ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ UA

ตรวจระบบ Metabolism
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G. ( Fasting Plasma Glucose )
- ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C
- ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
- ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid

ตรวจคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น (VDRL)
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Brain)


หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

ราคาโปรแกรม 6,500  บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109