โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า อายุ 30-44 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า  30-44  ปี 

► ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
► ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
► ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

ตรวจระบบเม็ดเลือด
► ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะและไต
► ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN , Creatinine
► ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ UA

ตรวจระบบ Metabolism
► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G. ( Fasting Plasma Glucose )
► ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
► ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid

ตรวจระบบตับ
► ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ (LFT)

หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

ราคาปกติ 2,790  บาท
ราคาพิเศษ 2,200 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109