โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า อายุ 45 ปี ขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุ 45 ปี ขึ้นไป 

► ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
► ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำณวนค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
► ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
► ตรวจวัดการมองเห็น / ตรวจวัดความดันลูกตา

ตรวจระบบเม็ดเลือด  
► ตรวจหาความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะและไต   
► ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Bun , Creatinin
► ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination

ตรวจระบบ Metabolism  
► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG (Fasting Plasma Glucose)
► ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL
► ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid

ตรวจระบบตับและไวรัสตับ   
► ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ (LFT)

ราคาปกติ 3,090 บาท
ราคาพิเศษ 2,500 บาท

              
หมายเหตุ :  ราคาการตรวจระบบต่าง ๆ นี้ ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าการพยาบาลผู้ป่วยนอก

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-4170709- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 4109