โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า อายุ 55 ปี ขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยปวดเศียรเวียนเกล้า  55  ปี ขึ้นไป  

►  ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
►  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
►  ประเมินภาวะสมองเสื่อม
►  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย Balance
►  ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
►  ตรวจวัดการมองเห็น / ตรวจวัดความดันลูกตา

ตรวจระบบเม็ดเลือด
► ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะและไต

► ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN , Creatinine
► ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ UA

  ตรวจระบบ Metabolism

► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด F.P.G. ( Fasting Plasma Glucose )
► ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
► ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดหาความเสี่ยงโรคเกาต์ Uric Acid

 ตรวจระบบตับ

► ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ (LFT)

หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

ราคาปกติ 3,590  บาท
ราคาพิเศษ 2,900 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032 - 417070 - 9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109