โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย) (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย) (หญิง)

ลำดับที่ รายการ ชาย หญิง
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ PE heart heart
2 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / วัดความดันโลหิต / ชีพจร / ตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น /
ตรวจวัดดัชนีมวลกายBMI
heart heart
3 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC heart heart
4 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ UA heart heart
5 ตรวจการเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมีย HB Typing heart heart
6 ตรวจหากามโรค (ซิฟิลิส) heart heart
7 ตรวจหาเชื้อไวรัส เอช ไอ วี HIV heart heart
8 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hbs Ag heart heart
9 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs heart heart
10 ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อหัดเยอรมัน Rubella lgG   heart
11 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง US Lower Abdomen   heart
12 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณและความเข้มแข็งของเชื้ออสุจิ Semenalysis heart  
  ราคาพิเศษ 2,000 3,700

 

กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109, 3126 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3201, 82