โปรแกรมตรวจสุขภาพ

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (กรณีได้รับวัคซีน) เมื่ออายุ 1 เดือน

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี  (กรณีได้รับวัคซีน)  เมื่ออายุ 1 เดือน 

► 2  เดือน ◄ | วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ) (ประเมินพัฒนาการเด็ก)
► 4  เดือน ◄ | วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ)
► 6  เดือน ◄ | วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี) (ประเมินพัฒนาการเด็ก)

ราคา 4,500 บาท


กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9

 แผนกกุมารเวช ต่อ 1385 เวลา 08.00-17.00 น.