โปรแกรมตรวจสุขภาพ

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี อายุ 9-18 เดือน

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี อายุ 9-18  เดือน

► 9  เดือน   ◄ | วัคซีนป้องกันสมองอักเสบ เจอี เข็มที่ 1 (ประเมินพัฒนาการเด็ก)
► 10  เดือน ◄ | วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
► 4  เดือน   ◄ | วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส (ประเมินพัฒนาการเด็ก)
► 6  เดือน   ◄ | วัคซีนป้องกัน 5 โรค ( คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ) (ประเมินพัฒนาการเด็ก)

ราคา 4,500 บาท


กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9

 แผนกกุมารเวช ต่อ 1385 เวลา 08.00-17.00 น.