โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังส่วนบน แบบ B

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค คัดกรองภาวะปวดท้องเรื้อรังส่วนบน แบบ B

► ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
► ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
► ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

  ตรวจระบบเม็ดเลือด
- ตรวจความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

  ตรวจระบบตับ
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์  SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase  Albumin, Globulin, Bilirubin Direct, Bilirubin Total, Total Protein

  ตรวจระบบทางเดินอาหารและช่องท้องเบื้องต้น
- ตรวจอุจจาระดูการอักเสบ ไข่พยาธิและเลือดแฝง Stool Examination, Stool Occult Blood
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Whole Abdomen
- ส่องกล้องกระเพาะอาหาร Gastroscopy

  ตรวจคัดกรองภาวะมะเร็งเบื้องต้น
- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบท่อและลำไส้ CEA

ราคาโปรแกรม  14,000  บาท

หมายเหตุ :
รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนตรวจ
ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจรักษา
1. ค่าตรวจชิ้นเนื้อ
2. ค่าตรวจเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (CLO-test)
3. ค่าตรวจรักษาและค่าแพทย์กรณีต้องรักษาต่อ

กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109, 3126 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3201, 82