โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมวัคซีนเด็ก Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 1-6 เดือน

โปรแกรม Well Baby Vaccine  ช่วงอายุ 1-6 เดือน

อายุ ชนิดของวัคซีน (ช่วงอายุ 1 - 6 เดือน)
1 เดือน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ) + ประเมินพัฒนาการเด็ก
4 เดือน วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ)
6 เดือน วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี) + ประเมินพัฒนาการเด็ก
  ราคาปกติ 7,016 บาท
  ราคาพิเศษ 5,400 บาท


กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9

 แผนกกุมารเวช ต่อ 1385 เวลา 08.00-17.00 น.