โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน อายุน้อยกว่า 30 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานระบบต่างๆ สำหรับอายุน้อยกว่า 30 ปี

►  ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
►  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำณวนค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
►  ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
►  ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน
►  ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

ตรวจระบบเม็ดเลือด
►  ตรวจหาความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
►  ตรวจหาหมู่เลือด Blood Groop ABO

ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะและไต
►  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Bun , Creatinine
►  ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination

ตรวจระบบ Metabolism
►  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG (Fasting Plasma Glucose)
►  ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL

ตรวจระบบตับและไวรัสตับ
►  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ SGOT , SGPT , Alkaline Phosphatase
►  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antigen
►  ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antibody

ตรวจระบบปอด
►  ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เบื้องต้น
►  ตรวจหากามโรค (ซิฟิลิส) VDRL Screening for Syphilis
►  ตรวจเบื้องต้นหาภูมิต้านทานทางเชื้อ HIV (Anti HIV)


  ราคาปกติโปรแกรม  =  3,635 บาท   
   ราคาโปรแกรม          =  2,900 บาท   
 

หมายเหตุ :  ราคาการตรวจระบบต่าง ๆ นี้ ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าการพยาบาลผู้ป่วยนอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-4170709- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 4109