โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ดีอย่างไร ?

      โรงพยาบาลเพชรรัชต์เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่เพียบพร้อมไปด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เครื่องมือแพทย์อันทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกด้าน เปิดให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ภายใต้หลักการบริหารงานที่ว่า “ใส่ใจ ห่วงใย ในสุขภาพ”

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความชำนาญการในทุกด้าน

บริการด้านพยาบาล

บริการดูแลเอาใจใส่ พร้อมเคียงข้างคุณ

คลินิกเฉพาะทาง

บริการคลินิกที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกการรักษา

เครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมบริการแก่ผู้ป่วย

การรักษาที่รวดเร็ว

พบแพทย์ และเข้ารับการรักษาที่รวดเร็ว และปลอดภัย

บริการรับส่งผู้ป่วย

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่นพิเศษ

รายละเอียดโปรโมชั่นและแพคเกจสำหรับผู้ใช้บริการกับทางโรงพยาบาล

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย คุณพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดภัยห่างไกลโรค
  6 เม.ย. 2564
  55

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย คุณพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดภัยห่างไกลโรค ซึ่งจัดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรคนเมืองและการปลูกผักแบบอินทรีย์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน และส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


新年快乐 身体健康

  12 ก.พ. 2564      108

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง