โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ดีอย่างไร ?

      โรงพยาบาลเพชรรัชต์เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่เพียบพร้อมไปด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เครื่องมือแพทย์อันทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกด้าน เปิดให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ภายใต้หลักการบริหารงานที่ว่า “ใส่ใจ ห่วงใย ในสุขภาพ”

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความชำนาญการในทุกด้าน

บริการด้านพยาบาล

บริการดูแลเอาใจใส่ พร้อมเคียงข้างคุณ

คลินิกเฉพาะทาง

บริการคลินิกที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกการรักษา

เครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมบริการแก่ผู้ป่วย

การรักษาที่รวดเร็ว

พบแพทย์ และเข้ารับการรักษาที่รวดเร็ว และปลอดภัย

บริการรับส่งผู้ป่วย

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่นพิเศษ

รายละเอียดโปรโมชั่นและแพคเกจสำหรับผู้ใช้บริการกับทางโรงพยาบาล

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมล่าสุด

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563
  13 พ.ย. 2563
  41

เมื่อวันที่ 10 และ 11 พ.ย. โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายใน และการจัดการควบคุมเพลิง เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และให้ความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับผู้มาใช้บริการ 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง