คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

จำนวนผู้คนเช้าชม 1758 คน

          คลินิกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการและการรักษาโรคโดยสังเขปดังนี้

- โรคตับอักเสบตัวเหลือง ตาเหลือง

- โรคถุงนิ่ว / มะเร็งถุงน้ำดี

- กรพเพาะอาหาร / ลำไส้ เป็นแผล เลือดออก

- กระเพาะอาหาร / ลำไส้ตีบตันจากมะเร็ง

- ริดสีดวงทวารหนัก

สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound )

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan)

- ห้องผ่าตัด (Operation Room)

- ห้องตรวจทางเดินอาหารด้วยกล้อง (Endroscope Unit)

ตารางออกตรวจคลินิก

   วันอังคาร , วันพฤหัสบดี                       เวลา   16.00 - 20.00 น.

   วันเสาร์ , วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 , 4    เวลา   16.00 - 20.00 น.

   วันศุกร์                                                 เวลา   15.00 - 20.00 น.

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

          น.พ.ทวีศักดิ์ ตรัยเวช

          พ.นวพรรณ อิสริยกุลการ

          น.พ.สิทธิกร ลินลาวรรณ
     

  
 สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม / ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 1

โทร. 032 417 070-9 ต่อ  3113 , 1377

E-mail : contact@mahachaipetcharat.com