คลินิกศัลยกรรมสมอง

จำนวนผู้คนเช้าชม 8,211 คน

         คลินิกที่ให้บริการในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาโรคของระบบสมอง และไขสันหลังโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง รวมทั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

► บริการและการรักษาโรคโดยสังเขปดังนี้

- ตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนเนื้อในสมองหรือไขสันหลัง

- ผ่าตัดรักษาอาการเลือดออก หรือเลือดคั่งในสมองจากอุบัติเหตุที่ศรีษะ

- ตรวจรักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทที่คอ หรือ หลัง

- ภาวะน้ำคั่งในสมอง (Hydrocephalus) ผู้ป่วยมักมีอาการ เดินเซ ปัสสาวะราด หลงลืม

- เส้นโลหิตสมองผิดปกติแต่กำเนิด (Arteriovenous malformation, AVM)

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์,การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan)

- ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด (Operation Room)

- กล้องจุลทรรศน์สำหรับการผ่าตัดสมอง (Microscope)

- ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด

► ตารางออกตรวจคลินิก

         วันศุกร์    เวลา  17.00 - 20.00  น.

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

         น.พ.อภิศักดิ์ สุตานนท์

    

     

  • ► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 1
  • โทร. 032-417-070-9 ต่อ 1377
  • E-mail :mahachaipetcharat@gmail.com