คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

จำนวนผู้คนเช้าชม 7,960 คน

          คลินิกที่ให้การบริการทั้งในด้านการรักษา แก้ไขความพิการของอวัยวะต่างๆ และการทำศัลยกรรมเพื่อความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่เน้นมุ่ง ความปลอดภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย 


► บริการและการรักษาโรคโดยสังเขปดังนี้

- ตัดไฝ

- เสริมจมูก  แก้ไขจมูก  ตัดปีกจมูก

- ทำตา 2 ชั้น  แก้ไขตาบน  ตาล่าง

- ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา

- ตบแต่งริมฝีปาก

- ทำลักยิ้ม

- ตบแต่งคาง

- ดึงหน้า

- ดึงคอ

- ดูดไขมัน

- เสริมทรวงอก

- ตบแต่งปากแหว่งเพดานโหว่

- ผ่าตัดแปลงเพศ

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์,การตรวจทางพยาธิวิทยา ( Lab )

- การตรวจเอกซเรย์ต่างๆ ( X–ray )

- ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด (Operation Room)

► ตารางออกตรวจคลินิก

     วันจันทร์ - วันศุกร์ , วันอาทิตย์     เวลา 08.00 - 17.00 น.

►แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

      นพ.สมชาย อังคตรีรัตน์


  ►สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก ศัลยกรรม ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 1377

E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com