คลินิกทันตกรรม

จำนวนผู้คนเช้าชม 7,908 คน

ทันตกรรมทั่วไป

► ตารางออกตรวจคลินิก

         วันจันทร์ - วันอาทิตย์    เวลา   08.00 - 17.00 น.

 

►แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

         ทพ.ญ.นพวรรณ พิสิฐพงศ์ธร

         ทพ. สถาพร จันทร์สุณี

         ทพ. นิทัสน์ ศิริพงษานุวัฒน์

► ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

          คลินิกที่ให้บริการด้านศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรมช่องปาก เพื่อช่วยให้ใช้ฟันปลอมทั้งปากได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลกับการหลุดเวลาอ้าปากพูด และการขยับไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร

► บริการและการรักษา

         - ผ่าฟันคุด

         - รากฟันเทียม

         - การตัดแต่งปุ่มกระดูก

         - การตัดแต่งกระดูกขากรรไกร

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

            ทพ.ธนกฤต  นพคุณวิจัย  (นัดหมายก่อน)

►  ทันตกรรมจัดฟัน

► ตารางออกตรวจคลินิก

         วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน   เวลา  14.00 - 20.00 น.

         วันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน    เวลา  14.00 - 20.00 น.

                                    (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

         ทพ.ญ.ศิริรัตน์  วชิรมน

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

      - การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

      - ห้องตรวจทันตกรรม

      - เครื่องตรวจเอกซเรย์ฟัน ( Panoramic )

      - เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide ( CT Scan )

      - ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด (Operation Room)

 

► สถานที่ให้บริการ : แผนกทันตกรรม ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 3128

E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com