คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

จำนวนผู้คนเช้าชม 9,840 คน

        คลินิกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

► บริการและการรักษาโรคโดยสังเขปดังนี้

- นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ นิ่วที่เกิดในไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ และการสลายนิ่วแบบไม่ต้องผ่าตัด (ESWL/URS-L)

- ตรวจภาวะต่อมลูกหมากโต การผ่าตัดต่อมลูกหมาก (TUR-P)

- ตรวจดูนิ่ว / เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscope)

- โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan)

- ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด (Operation Room)

- ห้องตรวจทางเดินปัสสาวะด้วยกล้อง (Endoscopy Unit)

- เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูง (ESWL/URS-L)

► ตารางออกตรวจคลินิก

           วันจันทร์         เวลา   13.00 - 16.00 น.

 

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

            นพ.อดิสรณ์  สร้อยสุวรรณ

  
► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 1377

E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com