คลินิกสูตินรีเวช

จำนวนผู้คนเช้าชม 9,133 คน

         คลินิกที่ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติ นรีเวช  รวมถึงการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

► บริการและการรักษาโดยสังเขปดังนี้

- ให้บริการตรวจร่างกายและปรึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร และการวางแผนครอบครัว แนะนำการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด การทำหมันด้วยวิธีทั่วไป

- ให้บริการฝากครรภ์ทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และการวินิจฉัยโรคก่อนคลอดด้วยการอัลตร้าซาวด์ 

- ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจหามะเร็งปากมดลูกและเต้านม เพื่อสืบค้นมะเร็งใน ระยะต้น

- ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวชทั่วไป เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ การติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื้องอกของมดลูก รังไข่

- การบริการดูแลรักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือวัยทอง (Menopause)

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound)

- การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ (Fetal Monitoring)

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan )

- ห้องคลอดและห้องผ่าตัดคลอดพร้อมอุปกรณ์

► ตารางออกตรวจคลินิก

      วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี    เวลา  08.00 - 17.00 น.

      วันศุกร์ - วันเสาร์               เวลา  08.00 - 17.00 น.

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

          น.พ.ทนง สุนทรปกรณ์กิจ

          น.พ.วงศ์ษา  มณีศร  ( on call )
 

  

► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก สูติ นรีเวช ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 1385 , 3125

E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com