บัตรสมาชิก


ยินดีต้อนรับสู่การเป็นสมาชิกบัตรในโครงการต่างๆ
เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวสำหรับคุณเท่านั้น


เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ


บัตรครอบครัวคุณภาพ ร.พ.เพชรรัชต์

1. รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% และค่ายา 10% (ผู้ป่วยใน)

2. รับส่วนลดค่ายา 10% (ผู้ป่วยนอก)

3. สมาชิกเป็นบุคคลภายในครอบครัว พ่อแม่ลูก

4. ค่าสมัคร 250 บาทต่อ 1 ปี


บัตรผู้สูงอายุ ร.พ.เพชรรัชต์

1. รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% และค่ายา 10% (ผู้ป่วยใน)

2. รับส่วนลดค่ายา 10% (ผู้ป่วยนอก)

3. เข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ พร้อมร่วมกิจกรรมทุก 2 เดือน

4. สมาชิกเป็นบุคคลทั่วไปอายุ 55 ปีขึ้นไป

5. ค่าสมัคร 150 บาทตลอดชีพ