ติดต่อเรา


          โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ (บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จำกัด) โรงพยาบาลเพชรรัชต์เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างขึ้นเพื่อให้การบริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนทุกระดับ ด้วยเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย เพื่อสามารถรองรับอุบัติเหตุ รวมถึงความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชม.

 

           บทนำแบบฟอร์มติดต่อ


  99/9 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

  Mpetcharat.inter@gmail.com