เกี่ยวกับโรงพยาบาล

          โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์เป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างขึ้นเพื่อให้การบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทุกระดับ ด้วยเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย อาทิเช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถรองรับอุบัติเหตุ รวมถึงความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชม. โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ดำเนินงานโดยทีมแพทย์เพชรบุรี  นักธุรกิจ และทีมบริหารโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์

          เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคกลางตอนใต้ เป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดีอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากด้านบริการ และท่องเที่ยว เพราะจังหวัดเพชรบุรีเสมือนประตูติดต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ การคมนาคมของทั้งสองภาค ทางรถยนต์กับรถไฟต้องผ่านเพชรบุรีทั้งสิ้น ซึ่งก็อาจเกิดอุบัติเหตุ เมื่อใดก็ไม่มีใครรู้ได้ การที่มีการตั้งโรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวเพชรบุรี ซึ่งเมื่อเกิดเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งในชีวิตการทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่จำเป็นที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมารักษาตัวในกรุงเทพฯ อีกต่อไป ทั้งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

          ด้วยเหตุนี้เองบริษัทเพชรบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (ปัจจุบันเป็น บริษัทเพชรบุรีเวชกิจ จำกัด) จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเจตนารมณ์ที่จะรังสรรค์โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และการบริการที่ดีเพื่อชุมชนชาวเพชรบุรี ในนามของ "โรงพยาบาลเพชรรัชต์" ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์"ภายใต้ทีมบริหารที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยกลุ่มนักธุรกิจที่ชำนาญงาน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ทีมแพทย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกับบริษัทในเครือ "มหาชัยกรุ๊ป" ซึ่งมี โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลมหาชัย2 โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง และบริษัทแพทย์ไทย 88 จำกัด และนักธุรกิจอีกจำนวนหนึ่ง

          สำหรับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์มีที่ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ก.ม.ที่ 160 อยู่บริเวณปากทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรี ตัดสีแยกเขาบันไดอิฐในอาณาเขต 6 ไร่ครึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย ขนาด 100 เตียง บริการตรวจรักษาและป้องกันโรคตามหลักวิชาแพทย์ปัจจุบัน โดยให้บริการกับประชาชนทุกระดับ ด้วยความอบอุ่น จริงใจ เอาใจใส่ อย่างเต็มความสามารถและเปิดบริการ 24 ช.ม. เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐบาล ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็วทันการ อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยของทุกคน โดยแพทย์ชำนาญการทุกโรคสาขาต่าง ๆ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

          "ให้ถือการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างดียิ่ง เป็นภาระหน้าที่หลักอันเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง"

วิสัยทัศน์

          "โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์จะรักษาความเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี "

พันธกิจ

        " รักษาดี มีมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจชุมชน"

อโรคยา ปรมาลาภา


อโรคยา ปรมาลาภา
"ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ"          ภาพปูนปั้นแนวพุทธปรัชญา ชุด “อโรคยา ปรมาลาภา” เกิดขึ้นจากแนวคิดของชาวโรงพยาบาลเพชรรัชต์ กับ อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินปูนปั้นชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องการสื่อให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ฯ ได้ตระหนักรู้ถึงเหตุแห่งการเกิดโรค ทั้งโรคทางกายและทางจิต เพื่อให้รู้จักการระวังป้องกันและหมั่นดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง


*คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม