คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านม

จำนวนผู้คนเช้าชม 8,581 คน

         มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของผู้หญิงไทย คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์  ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรม มะเร็งเต้านม  ที่จะให้คำแนะนำ  ในการตรวจค้นหาความเสี่ยง ก่อนมีความผิดปกติ การรักษาและให้คำปรึกษาเรื่องเต้านม

► บริการและการรักษาโดยสังเขปดังนี้

- ตรวจเต้านมเบื้องต้นและให้คำปรึกษาโรคที่เกี่ยวกับเต้านม 

- การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตร้าซาวด์

- ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการเจาะดูดเซลล์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ เพื่อดูว่าเป็นเซลล์ปกติ หรือเซลล์มะเร็ง

- การเจาะตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy) เพื่อช่วยเพิ่มการวินิจฉัยให้แม่นยำยิ่งขึ้น


โรคที่ให้การรักษาโดยสังเขปดังนี้

1. กลุ่มเสี่ยง

      - การใช้ยาคุมกำเนิดตั้งแต่อายุน้อยและใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

      - มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนหลังอายุ 50 ปี

      - ผู้หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

      - มีประวัติครอบครัวทางมารดาเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่

      - สตรีหลังหมดประจำเดือนที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนนานเกิน 5 ปี

2. คลำได้ก้อนหรือถุงน้ำบริเวณเต้านม

3. เจ็บที่เต้านม มีน้ำหรือเลือดออกจากบริเวณหัวนม

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

- เครื่องแมมโมแกรม (Mammogram)

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan)

- ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด (Operation Room)

► ตารางออกตรวจคลินิก

          วันเสาร์สัปดาห์ที่  2 , 4   เวลา 12.00 - 15.00 น.

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

          น.พ.พงษ์กิตติ ฐิศุภกร

 


► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 1377

E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com