ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป | จำนวน 1 ตำแหน่ง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป | จำนวน 1 ตำแหน่ง

ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 2 ตำแหน่ง