คลินิกโรคไต

จำนวนผู้คนเช้าชม 8,225 คน

            คลินิกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบกพร่องของไตทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง พร้อมทั้งศูนย์ไตเทียมด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และสูงด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะ โดยทีมแพทย์ และพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง  คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย และปลอดภัย

► บริการและการรักษา

- ภาวะที่มีโปรตีนในปัสสาวะ

- ไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง

- การล้างไต หรือการฟอกเลือด

► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan)

- เครื่องไตเทียมจำนวน 14 เครื่อง

► ตารางออกตรวจคลินิก

           วันอังคาร    เวลา   17.00 - 20.00 น.

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

            นพ.นราธิป ทองทัพ

 


  ► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม ชั้น 1

  โทร. 032-417-070-9 ต่อ 3113

  E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com