< Welcome to Mahachaipetcharat Hospital

กิจกรรม

“งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566” (Happy New Year 2023)

  22 ธ.ค. 2565      899

 “งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566” (Happy New Year 2023)


สนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนเซนโยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี

  1 ธ.ค. 2565      898

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนเซนโยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในกิจกรรม มีบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคณะครูและนักเรียน


สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนราษฏร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี

  25 พ.ย. 2565      898

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนราษฏร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในกิจกรรม มีบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคณะครูและนักเรียน


ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

  11 พ.ย. 2565      897

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อม และได้ทบทวนแผนอพยพหนีไฟให้เกิดความพร้อม โดยให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องในเหตุการณ์จริง

ประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 2

  8 พ.ย. 2565      898

ประมวลภาพ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์  
ประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.