กิจกรรม


"พันธุรัตยักษ์ก็มีหัวใจ" โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นพ.ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำทีมวิ่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมงานวิ่ง "พันธุรัตยักษ์ก็มีหัวใจ" วันอาทิตย์ที่ 25
  27 ส.ค. 2562      181

"พันธุรัตยักษ์ก็มีหัวใจ" โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นพ.ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำทีมวิ่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมงานวิ่ง "พันธุรัตยักษ์ก็มีหัวใจ" วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี