กิจกรรม


นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์ รพ.มหาชัยแม่กลอง เป็นประธานองค์ผ้าพระกฐิน วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) 26 ตุลาคม 2562
  4 พ.ย. 2562      16

นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์ รพ.มหาชัยแม่กลอง เป็นประธานองค์ผ้าพระกฐิน วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) 26 ตุลาคม 2562 งานบุญใหญ่เครือมหาชัย