กิจกรรม


นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์ รพ.มหาชัยแม่กลอง เป็นประธานองค์ผ้าพระกฐิน วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) 26 ตุลาคม 2562
  26 ต.ค. 2562      120

นายแพทย์อิทธิ ฉันศิริกาญจน กรรมการผู้จัดการ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์ รพ.มหาชัยแม่กลอง เป็นประธานองค์ผ้าพระกฐิน วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) 26 ตุลาคม 2562 งานบุญใหญ่เครือมหาชัย