กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล เจ้าของกิจการร้านคัดสรร , คุณภัทรพร สุนทรปกรณ์กิจ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เข้ามอบ Faceshield เบื้องต้นจำนวน 100 ชิ้นและอุปกรณ์ป้อ
  1 เม.ย. 2563      49

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล เจ้าของกิจการร้านคัดสรร , คุณภัทรพร สุนทรปกรณ์กิจ และกลุ่มเพื่อนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เข้ามอบ Faceshield เบื้องต้นจำนวน 100 ชิ้นและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองสำหรับป้องกันโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้