กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ วศ.พงศ์พจน์ ไชยจารุวณิช บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด เข้ามอบ กล่อง Intervention box ให้กับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาช
  7 เม.ย. 2563      150

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ขอขอบคุณ วศ.พงศ์พจน์ ไชยจารุวณิช บริษัท มีดีไซน์ 96 จำกัด เข้ามอบ กล่อง Intervention box ให้กับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ โดยมีนายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ให้การรับมอบในครั้งนี้