กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ และ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ ร่วมตั้งตู้ปันสุข
  13 พ.ค. 2563      144

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ และ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ ร่วมตั้งตู้ปันสุข แบ่งปันสิ่งของแก่ประชาชนชาวเพชรบุรี ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

#เชิญหยิบฟรี ถ้ามีช่วยแบ่งปัน❤️❤️❤️