กิจกรรม


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจแรงงาน นำโดยตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี สำนักงานสวัสดิกo
  11 ก.ย. 2563      203

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจแรงงาน นำโดยตำรวจภูธร จ.เพชรบุรี สำนักงานแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี สำนักงานจัดหางาน จ.เพชรบุรี และสำนักงานประกันสังคม จ.เพชรบุรี โดยทางโรงพยาบาลได้ให้ความมั่นใจว่า สถานประกอบการของเรา ดูแลพนักงานเหมือนพี่น้องตลอดมา แม้ว่าช่วงสถานการณ์โควิด19 จะทำให้รายได้ของเราลดลงไปบ้าง แต่ทางโรงพยาบาลไม่มีการลดเงินเดือน หรือ ให้พนักงานหยุดงานโดยไม่รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน เพราะเราเชื่อมั่นว่าการทำให้พนักงานมีความสุข พนักงานก็จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยและผู้รับบริการได้เต็มที่