กิจกรรม


สนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนเซนโยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี
  1 ธ.ค. 2565      1,139

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนเซนโยเซฟ จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในกิจกรรม มีบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคณะครูและนักเรียน