กิจกรรม


สนับสนุนมอบของขวัญให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคม
  4 ม.ค. 2566      1,213

❤️โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนมอบของขวัญให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและองค์กรคนพิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบให้กับผู้พิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับมอบของขวัญอย่างทั่วถึง อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างอบอุ่นและมีคุณภาพ