กิจกรรม


สนับสนุนมอบของขวัญให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคม
  30 ม.ค. 2566      897
❤️โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมสนับสนุนมอบของขวัญให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและองค์กรคนพิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบให้กับผู้พิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับมอบของขวัญอย่างทั่วถึง อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้คนพิการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างอบอุ่นและมีคุณภาพ			</div>			
		 </div>
		</div>
		<div class=