กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515
  9 ต.ค. 2566      56

9 ตุลาคม 2566 คุณอนุสรณ์ อานามวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการSSO 515 ณ กระทรวงแรงงาน