กิจกรรม


จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร Service design better work & Marketing การออกแบบการบริการเพื่อยกระดับ
  16 ต.ค. 2566      139

16 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร Service design better work & Marketing การออกแบบการบริการเพื่อยกระดับ คุณปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ วิทยากร จากหัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2