กิจกรรม


โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์พร้อมเพื่อนพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม บิดาของคุณรติรส อ่อนละออ
  18 ต.ค. 2566      140

18 ตุลาคม 2566 นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์พร้อมเพื่อนพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม บิดาของคุณรติรส อ่อนละออ เจ้าหน้าที่การเงิน ณ บ้านวังตะโก