กิจกรรม


บริจาคโลหิต ครั้งที่4/2566
  3 พ.ย. 2566      117

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมหนึ่งหยดช่วยชีวิตมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งทึ่ 4/2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน และได้บริจาคโลหิตจำนวน 38 ท่าน และคาดว่าโลหิตที่ได้บริจาคไปนั้นจะสามารถชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ไม่มากก็น้อย #หนึ่งหยดช่วยชีวิตมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย