กิจกรรม


ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงาน
  7 พ.ย. 2566      137

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการจัดการพลังงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 จัดอบรมโดยคุณพรพรรณ บุญอนันต์ ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน