กิจกรรม


ฝึกอบรมหลักสูตรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
  7 พ.ย. 2566      122

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เวลา 08:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (ภาคเช้าทฤษฎี+ภาคบ่ายปฏิบัติ) ขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้