กิจกรรม


ทีมศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์นำโดย นายแพทย์กัญสพัฒน์ พงศ์หัตถกิจ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลบ้านแหลม ฝ่ายการพยาบาล เจ้าหน้าที่
  23 ม.ค. 2567      199

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ทีมศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์นำโดย นายแพทย์กัญสพัฒน์ พงศ์หัตถกิจ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และแพทย์หญิงสุทธิดา พริ้งรักษา รองฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแหลม และฝ่ายการพยาบาล เจ้าหน้าที่ เพื่อขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ ศูนย์หัวใจ ได้ดูแลรักษา รับส่งต่อคนไข้กลุ่มโรคหัวใจ และสานสัมพันธไมตรีอันดีงามในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ซึ่งกันและกัน