กิจกรรม


ครบรอบ 28 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
  25 ม.ค. 2567      202

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป และทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล

ณ สวน “แสงแห่งวิถี"โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร

นายแพทย์ทนง สุนทรปกรณ์กิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม ผู้อำนวยการแพทย์

คุณสัมพันธ์ มีคง ผู้อำนวยการบริหาร

นายแพทย์กัญสพัฒน์ พงศ์หัตถกิจ

พร้อมพนักงาน และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้

ทั้งนี้คณะผู้บริหารยังได้มอบเค้กให้กับพนักงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้มและความประทับใจ