กิจกรรม


อบรมหลักสูตร Basic life support
  26 มิ.ย. 2567      40

วันที่ 5,12,19,26 มิถุนายน 2567 จำนวน 4 รุ่น

เวลา 8.00 - 17.00 น. โดย พญ.รัชตา วรรณะ ,นพ.กัญสพัฒน์ พงศ์หัตถกิจ และคุณเนตรนภา แป้นปาน พยาบาลวิชาชีพ