ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียด

ประเภทงาน : งานประจำ
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
เงินเดือน : อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติ

ประสบการณ์ :
คุณสมบัติ :
→ มีความรู้พื้นฐานด้านการซ่อมบำรุง

→ ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

→ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
วุฒิการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ : ตามนโยบายของโรงพยาบาล
อื่นๆ : กรุณากรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง

สมัครงาน