ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียด

ประเภทงาน : งานประจำ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล EMS
เงินเดือน : อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่จำกัดอายุ
คุณสมบัติ

ประสบการณ์ :
คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
  • มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ทำหน้าที่ขับรถยนต์ ในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสพเหตุหรือผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น นำไปส่งโรงพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
สวัสดิการ :

ตามนโยบายของโรงพยาบาล

อื่นๆ : กรุณากรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง

สมัครงาน