โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค คัดกรองมะเร็งเต้านม

► ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
► ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร
► ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
► ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน
► ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

     ตรวจคัดกรองภาวะมะเร็งเบื้องต้น
- ตรวจมะเร็งเต้านม Mammogram,Ultrasound Breast

ราคาโปรแกรม  3,200  บาท

หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า และเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109, 3126 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3201, 82