โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

►   ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์

►   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่า BMI วัดความดันโลหิต ชีพจร

►   ประเมินภาวะไขมันสะสมใต้ผิวหนัง

►   ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวาน

►   ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

ตรวจคัดกรองภาวะมะเร็งเบื้องต้น

►   ตรวจมะเร็งเต้านม Mammogram,Ultrasound Breast

ราคาโปรแกรม    3,200   บาท

หมายเหตุ   :  รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวมาก่อนตรวจ

 

กรุณาโทรนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ โทร. 032-417070-9 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109,3126 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3201,82